Lancering nieuwe Leidraad RGS op 13 april jl. een succes!

De nieuwe Leidraad RGS is volledig vernieuwd en geactualiseerd met recente ontwikkelingen en alles wat in de praktijk beproeft en bruikbaar is. 

Hans van der Krogt overhandigde het eerste exemplaar van de nieuwe Leidraad symbolisch aan alle kijkers naar het webinar: zij ontvingen op dat moment een e-mail met een link naar de nieuwe Leidraad.

Bekijk het lanceringsevent hier

Meest optimale oplossing
Bij Resultaatgericht Samenwerken zijn álle ketenpartners samen in staat om een vastgoedeigenaar de meest optimale oplossing te adviseren en uit te voeren. Met gegarandeerde prestaties, zowel voor een individueel complex als een deelportefeuille. Doel van de vernieuwde Leidraad RGS is om weer een goed fundament te leggen voor de komende vijf jaar. 

RGS heeft belangrijke rol bij verduurzamingsopgave
RGS heeft zijn wortels in het schilderonderhoud van corporatiewoningen door VGO-bedrijven. Inmiddels wordt RGS breder toegepast. Niet alleen bij planmatig onderhoud, maar bij alle onderhoudssoorten, van reparatie- tot mutatie onderhoud en van renovatie tot verduurzaming.  De verduurzamingsopgave in de corporatiesector is voor de komende decennia enorm. RGS kan daarin een belangrijke rol vervullen. 

Vijf succesfactoren
De leidraad ondersteunt gebruikers bij het herkennen van wat belangrijk is om RGS succesvol toe te kunnen passen. Op basis van ervaring en best practices behoren wat ons betreft onderstaande onderwerpen tot de top vijf:

• competentie- en organisatieontwikkeling

• teamwork & leiderschap

• van grof naar fijn werken

• innovatie

• procesbeheersing

Een ontdekkingstocht in wat wel en niet werkt 
De Leidraad kan ook gebruikt worden om RGS toegankelijk te maken als RGS nog relatief nieuw voor u is. Resultaatgericht samenwerken vraagt namelijk om een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag. Het is een ontdekkingstocht in wat werkt, wat niet en hoe we het samen stap voor stap kunnen verbeteren. De Leidraad RGS helpt vastgoedeigenaren (opdrachtgevers) en totaalbedrijven/specialisten (opdrachtnemers) daarbij.

De nieuwe Leidraad is gratis te downloaden. Een gedrukt exemplaar kost 50 euro exclusief b.t.w.
Direct de Leidraad downloaden of bestellen.

 

Gedragscode Mededinging bij Resultaat Gericht Samenwerken en/ of Ketensamenwerking

Op 13 januari a.s. om 16:00 uur komen de mededingingsexperts bij een Leerkringbijeenkomst in de vorm van een webinar aan het woord! Tot hoe ver reikt de verantwoordelijkheid vanuit opdrachtgever -nemer binnen de kaders van Resultaatgericht Samenwerken?

Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat RGS steeds meer gezien wordt als antwoord op de complexiteit van vraagstukken binnen Vastgoed en Wonen. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers omarmen deze manier van samenwerken dan ook steeds meer en dat vraagt aandacht. Het is belangrijk dat we bij intensieve samenwerking mededingingsaspecten in gaten houden om juist verstoring van marktwerking te voorkomen.

We weten ook dat partijen zich bewust moeten zijn van eventuele mededingingsrisico’s en hier naar moeten handelen. De nieuwe gedragscode Mededinging 2021 is bedoeld als ondersteuning en een waardevolle aanvulling op de RGS systematiek. De gedragscode draagt bij aan de robuustheid van het procesmodel.


De Leercirkel belegt samen met stichting RGS een Webinar waarin de vernieuwde gedragscode 2021 zijn meerwaarde laat zien t.a.v. de verantwoordelijkheden binnen Resultaat Gericht Samenwerken.
Wat kunt u verwachten:

•   ACM betrokkenheid Resultaat Gericht Samenwerken
•   Doel van de nieuwe gedragscode
•   Juridisch kaders
•   Kritische momenten in het procesmodel
•   Rol opdrachtgever bij selecties
•   Spelregels opdrachtnemers bij selecties
•   Prijsvorming en toedeling werken
•   Evaluatie en beoordelingen
•   Dialoog

Meedoen? Meld u aan bij het secretariaat van de Leercirkel; info@leercirkel.nl

Geslaagd Symposium VerduurSamen

5 december 2019

Resultaatgericht Samenwerken heeft aangetoond hét middel te zijn om de energietransitie verantwoord aan te pakken binnen de sector wonen.

Tijdens het Symposium VerduurSamen hebben we met ruim 50 deelnemers van Pioneering en de Leercirkel gekeken welke meerwaarde Resultaatgericht Samenwerken aan de energietransitie kan bieden. We kunnen terugkijken op een succesvolle middag.

Lees hier verder en download de presentaties.

Leerkring 6 maart 2019

Op locatie OnderhoudNL te Waddinxveen

Inloop vanaf 15:30 uur

Na een korte inleiding volgen presentaties over “CO2 vrij 2050”, dialoogsessie deelnemers en ontwikkelaars en toelichting opzet nieuwe leidraad 2019.

Toonaangevende sprekers tijdens deze Leerkring zijn: Chiel Boonstra, Geurt Donze, Egbert Kunst en Geert Vijverberg.

De verschillende verdiepingstafels worden benoemd en de Leerkring wordt afgesloten met netwerkverdieping en diner.

Symposium 28 februari 2019, Nijestee Groningen

Thema Vastgoedsturing corporaties op basis van het CO2 kompas
Datum Donderdag 28 februari 2019
Locatie Nijestee Groningen Damsterdiep 1 9711 SX Groningen

PROGRAMMA

13:30 uur Inloop en ontvangst en registratie met koffie/thee

14:00 uur  Welkom Aedes 

14:15 uur Inleiding RGS Leercirkel & PKBN

14:30 uur Margriet Drijver over haar boek “de Kracht van een goede opdracht” 

Wat vraagt opdrachtgeverschap van Woningcorporaties en hoe werk je samen met de markt aan een mooie toekomst voor je Huurders?!? 

15:00 uur Pauze

15:15 uur Totstandkoming en implementatie CO2 kompas Aedes/ RGS Leercirkel

16.00 uur Dialoog deelnemers

16.30 uur Opvolging Aedes – Leercirkel – PKBN

16.45 uur Netwerkborrel

17:30 uur Afsluiting