St. RGS lanceert het nieuwe normenboek “Kwaliteit in Balans”

Op 12 december lanceerde de stichting RGS het nieuwe normenboek ‘Kwaliteit in Balans’ (KiB) in lijn met de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken. Het programma zag er als volgt uit:

Wat is KiB? –  Ricardo Romers (Smits vastgoedzorg)

Het nieuwe normenboek ‘Kwaliteit in Balans – Tafel gesprek met Geert Vijverberg (Vijverberg Consulting) en Mark Valies (Rutges Vernieuwt)
• Aanleiding, Wat is nieuw in KiB?, Aanpak met werkgroepen en deskundigen en de relatie KiB-Nen

Hoe en waarvoor kun je KiB gebruiken? – Frits Isenbügel (Woningcorporatie Talis)

Toekomst van KiB – Tafelgesprek Edwin Meeuwsen (OnderhoudNL) en Erik van Assen (Aedes)
• Beheer, jaarlijkse updates, Digitalisering KiB en  Verbinding Beeldkwaliteit-KiB

Hier kunt u het Webinar bekijken:

Lancering nieuw normenboek d.d. 12 december 2022

Terugblik Kennissessie RGS bij Stichting Pioneering

Rob Withaar één van onze bestuurders, schetste de organisatorische omgeving van RGS in het land en bracht de intensieve samenwerking van de diverse RGS netwerken onder de aandacht tijdens de kennissessie van Stichting Pioneering eind maart 2022.

De omarming van RGS door Bouwend Nederland, AEDES, en OnderhoudNL is veelzeggend. Het meer toegankelijk maken van de RGS methodiek voor startende RGS organisaties heeft volop aandacht. Juist op initiatief van Pioneering wordt op landelijk niveau de Pioneering praktijkhandleiding omgezet in een toegankelijke start-up handleiding met de titel “Beginnen met RGS”. Uiteraard zal ook Pioneering zijn inbreng hebben in de ontwikkeling hiervan.

Rob Withaar in gesprek over RGS

Voor alle informatie en de presentaties bezoekt u de site van Stichting Pioneering.

RGS-Procesmodel producten

Graag willen wij jullie informeren over de mogelijkheden om een banner, A0 bord of poster te bestellen met daarop het RGS-procesmodel.

We zien dit als één van de ontwikkelingen van de Leercirkel, omdat hiermee de het leren over RGS breder binnen organisaties wordt gefaciliteerd.  

We merken namelijk dat binnen de diverse vormen van samenwerkingen aan RGS behoefte is ontstaan om het nieuwe RGS-procesmodel meer zichtbaar te laten zijn binnen de bedrijven en corporaties. Wij denken dat een fysieke banner, A0 bord of poster ophangen in de organisatie handvatten biedt om versneld richting te geven aan uw bedrijf, de doorontwikkeling van RGS en keten samenwerkingen. Het product is ook te gebruiken in ontwikkelgroepen binnen uw bedrijf.

Naar ons idee kan een dergelijke visualisatie bijdragen aan betere implementatie van RGS. Het nieuwe procesmodel geeft in één oogopslag weer waar RGS over gaat en bevordert het voor ogen houden van een gezamenlijk beeld over de aanpak. 

Aanbod

Het aanbod is te gebruiken door iedereen die bezig is met het implementeren en doorontwikkelen van Resultaat Gericht Samenwerken. We hebben gemeend jullie een drietal opties aan te bieden waarin het procesmodel met alle kenmerken, die je zou willen weten van je opdrachtgever, in vertaald zijn.

Drie opties waar het procesmodel op gedrukt kan worden met logo van je eigen bedrijf of consortium i.p.v. “Pluimers Media” in onderstaand voorbeeld van de rolbanner:

 1. Een banner
 2. Een A0 bord, hard foam
 3. Een poster

Link naar bestelformulier

Wij hopen hiermee aan een behoefte te voldoen en we zien uit naar de foto’s waar jullie plek gemaakt hebben voor deze banner, A0 bord of poster. We zullen de foto’s posten op onze site en social media. We willen zo het werken met RGS nog meer aanjagen in de markt.

Het LRS bestuur

Lancering nieuwe Leidraad RGS op 13 april jl. een succes!

De nieuwe Leidraad RGS is volledig vernieuwd en geactualiseerd met recente ontwikkelingen en alles wat in de praktijk beproeft en bruikbaar is. 

Hans van der Krogt overhandigde het eerste exemplaar van de nieuwe Leidraad symbolisch aan alle kijkers naar het webinar: zij ontvingen op dat moment een e-mail met een link naar de nieuwe Leidraad.

Bekijk het lanceringsevent hier

Meest optimale oplossing
Bij Resultaatgericht Samenwerken zijn álle ketenpartners samen in staat om een vastgoedeigenaar de meest optimale oplossing te adviseren en uit te voeren. Met gegarandeerde prestaties, zowel voor een individueel complex als een deelportefeuille. Doel van de vernieuwde Leidraad RGS is om weer een goed fundament te leggen voor de komende vijf jaar. 

RGS heeft belangrijke rol bij verduurzamingsopgave
RGS heeft zijn wortels in het schilderonderhoud van corporatiewoningen door VGO-bedrijven. Inmiddels wordt RGS breder toegepast. Niet alleen bij planmatig onderhoud, maar bij alle onderhoudssoorten, van reparatie- tot mutatie onderhoud en van renovatie tot verduurzaming.  De verduurzamingsopgave in de corporatiesector is voor de komende decennia enorm. RGS kan daarin een belangrijke rol vervullen. 

Vijf succesfactoren
De leidraad ondersteunt gebruikers bij het herkennen van wat belangrijk is om RGS succesvol toe te kunnen passen. Op basis van ervaring en best practices behoren wat ons betreft onderstaande onderwerpen tot de top vijf:

• competentie- en organisatieontwikkeling

• teamwork & leiderschap

• van grof naar fijn werken

• innovatie

• procesbeheersing

Een ontdekkingstocht in wat wel en niet werkt 
De Leidraad kan ook gebruikt worden om RGS toegankelijk te maken als RGS nog relatief nieuw voor u is. Resultaatgericht samenwerken vraagt namelijk om een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag. Het is een ontdekkingstocht in wat werkt, wat niet en hoe we het samen stap voor stap kunnen verbeteren. De Leidraad RGS helpt vastgoedeigenaren (opdrachtgevers) en totaalbedrijven/specialisten (opdrachtnemers) daarbij.

De nieuwe Leidraad is gratis te downloaden. Een gedrukt exemplaar kost 50 euro exclusief b.t.w.
Direct de Leidraad downloaden of bestellen.

 

Gedragscode Mededinging bij Resultaat Gericht Samenwerken en/ of Ketensamenwerking

Op 13 januari a.s. om 16:00 uur komen de mededingingsexperts bij een Leerkringbijeenkomst in de vorm van een webinar aan het woord! Tot hoe ver reikt de verantwoordelijkheid vanuit opdrachtgever -nemer binnen de kaders van Resultaatgericht Samenwerken?

Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat RGS steeds meer gezien wordt als antwoord op de complexiteit van vraagstukken binnen Vastgoed en Wonen. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers omarmen deze manier van samenwerken dan ook steeds meer en dat vraagt aandacht. Het is belangrijk dat we bij intensieve samenwerking mededingingsaspecten in gaten houden om juist verstoring van marktwerking te voorkomen.

We weten ook dat partijen zich bewust moeten zijn van eventuele mededingingsrisico’s en hier naar moeten handelen. De nieuwe gedragscode Mededinging 2021 is bedoeld als ondersteuning en een waardevolle aanvulling op de RGS systematiek. De gedragscode draagt bij aan de robuustheid van het procesmodel.


De Leercirkel belegt samen met stichting RGS een Webinar waarin de vernieuwde gedragscode 2021 zijn meerwaarde laat zien t.a.v. de verantwoordelijkheden binnen Resultaat Gericht Samenwerken.
Wat kunt u verwachten:

•  ACM betrokkenheid Resultaat Gericht Samenwerken
•  Doel van de nieuwe gedragscode
•  Juridisch kaders
•  Kritische momenten in het procesmodel
•  Rol opdrachtgever bij selecties
•  Spelregels opdrachtnemers bij selecties
•  Prijsvorming en toedeling werken
•  Evaluatie en beoordelingen
•  Dialoog

Meedoen? Meld u aan bij het secretariaat van de Leercirkel; info@leercirkel.nl

Geslaagd Symposium VerduurSamen

5 december 2019

Resultaatgericht Samenwerken heeft aangetoond hét middel te zijn om de energietransitie verantwoord aan te pakken binnen de sector wonen.

Tijdens het Symposium VerduurSamen hebben we met ruim 50 deelnemers van Pioneering en de Leercirkel gekeken welke meerwaarde Resultaatgericht Samenwerken aan de energietransitie kan bieden. We kunnen terugkijken op een succesvolle middag.

Lees hier verder en download de presentaties.

Leerkring 6 maart 2019

Op locatie OnderhoudNL te Waddinxveen

Inloop vanaf 15:30 uur

Na een korte inleiding volgen presentaties over “CO2 vrij 2050”, dialoogsessie deelnemers en ontwikkelaars en toelichting opzet nieuwe leidraad 2019.

Toonaangevende sprekers tijdens deze Leerkring zijn: Chiel Boonstra, Geurt Donze, Egbert Kunst en Geert Vijverberg.

De verschillende verdiepingstafels worden benoemd en de Leerkring wordt afgesloten met netwerkverdieping en diner.