Partners

De Leercirkel maakt onderdeel uit van de RGS kennisnetwerken van partijen die zich allemaal richten op het door-ontwikkelen van RGS. Ieder met zijn eigen aandachtsgebied, zoals bijvoorbeeld kennisdeling, communicatie, kennisontwikkeling en beheren van kennis. De Leercirkel staat via de stichting RGS in contact met al deze partijen.