Profiel

De Stichting Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken (LRS) is een netwerk van partijen in de vastgoedsector, die met elkaar samenwerken om het totale proces van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer beter op elkaar af te stemmen. De Leercirkel bestaat uit opdrachtgevers zoals woningcorporaties, architecten, bouwtoeleveranciers, aannemers en installateurs, onderhoudsbedrijven en vastgoedbeheerders. Ook kennisinstellingen en overheden zijn in de Leercirkel vertegenwoordigd.

Het initiatief

De Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken is een initiatief vanuit de onderhoud- en corporatiesector en . Binnen deze bedrijfstakken bestaat al langer de overtuiging dat een resultaatgerichte ketensamenwerking grote voordelen biedt voor mens en maatschappij, organisaties en ondernemingen. De kiem van de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken is gelegd in 2001. De Stichting is opgericht in 2008 als een gezamenlijk initiatief van Dick Keus (TNO), Peter van Pinxteren (Pébé groep) en Kees Rombouts (Rijnaert Adviseurs). Het was voor het eerst dat deze ketenbrede samenwerking in de vastgoedsector structureel werd gerealiseerd. De samenwerking krijgt gestalte in de vorm van Leerkringen, informatie-uitwisseling, en het met elkaar verdiepen van onderwerpen.

De Leerkringen

Door het organiseren van Leerkringen en een onderlinge kennis en informatie-uitwisseling komen deelnemers uit de keten in contact met elkaar. Ze leren van en met elkaar. Hierdoor groeit het gedachte goed van RGS en kunnen verbeteringen in het RGS-proces tot stand worden gebracht waar de hele vastgoedketen van profiteert.

Bij het organiseren van Leerkringen stellen we ons zelf tot doel om bij te dragen aan een RGS proces dat ervoor zorgt dat vastgoedrendementen verbeteren, circulair geïnvesteerd wordt, faalkosten verminderen, innovaties bevorderd worden, maatschappelijk verantwoord ondernemen gestimuleerd wordt en dat er een betere aansluiting is tussen het vakgebied, het RGS-gedachtengoed en het onderwijs.

Onze missie

De Leercirkel gelooft in transparante kennisdeling binnen de keten, waarbij mensen zich veilig en comfortabel voelen. “Door de goede samenwerking en voldoende ruimte voor afstemming tussen verschillende partijen, bieden wij een excellent platform voor kennisoverdracht, nu en in de toekomst “.

Onze visie

De Stichting Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken (LRS) is een netwerk van kennispartners in de vastgoedsector, die met elkaar samenwerken om het totale proces van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer beter op elkaar af te stemmen.

In ons activeringsplan leest u meer over hoe wij de Leercirkel vormgeven. 

Het beeldmerk van de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken symboliseert de samenwerking en doelstellingen op diverse niveaus:
- Partijen, die nader tot elkaar komen, om uiteindelijk een cirkel te vormen.
- Een brede ketenbenadering in bouw en onderhoud: lucht en water (blauw),
  omgeving en duurzaamheid (groen), bouwmaterialen (terra) en inspirerende
  initiatieven (geel).
- De vier leerfasen van Kolb: feel > watch > think > do.
- De vier ontwikkelingsfasen van het INK-managementmodel: 
  activiteit georiënteerd > proces georiënteerd > systeem georiënteerd > 
  keten georiënteerd.