Leerkringen | agenda 2023

Elk jaar houdt de Leercirkel tenminste vijf bijeenkomsten, de zogenaamde   ‘Leerkringen’. De deelnemers van de Leercirkel ontvangen voor alle genoemde bijeenkomsten een persoonlijke uitnodiging.

Voor het jaar 2023 is het volgende programma vastgesteld. De leerkringen en de eventuele extra bijeenkomsten zijn als volgt geagendeerd:

 • 8 maart
  Thema: Beginnen met RGS
 • 10 mei
  Thema: Klimaatadaptie / energietransitie
 • 21 juni
  Thema: Nieuwe normen NEN 2767, KiB, 8026
 • 6 september
  Thema: Betekenisvolle relaties in de bouw
 • 15 november
  Kennisfestival

Verdiepingstafels 2023

De verdiepingstafels voor 2023 zijn nog niet vastgesteld.


Verdiepingstafels 2022

 • Dagelijks onderhoud
 • Beginnen met RGS
 • Bestuurlijke borging

Wilt u meepraten aan de verdiepingstafels? Geef uw interesse door aan ons secretariaat, info@leercirkel.nl. Wij hopen dat u in klein comité wilt meedenken over deze onderwerpen.


De Leerkringbijeenkomsten vinden normaliter op verschillende locaties door het land plaats, bij voorkeur in een bedrijf dat resultaatgericht samenwerkt. Inloop 15:30 uur, aanvang 16:00 uur. Voorlopig vinden de bijeenkomsten online plaats.

Van de deelnemers wordt een zeer actieve opstelling verwacht, het is zeker niet alleen ‘consumeren’. Tijdens elke Leerkring wordt een thema ingeleid door een in- of externe spreker. Het thema kan een theoretische stelling zijn die op de praktijk wordt geprojecteerd, maar ook een concrete case op het gebied van product- en procesinnovatie. In gevarieerd samengestelde groepjes van vier tot zes deelnemers wordt vervolgens over het onderwerp en de stellingen gediscussieerd. Daarna worden reacties uitgewisseld.

Van de leerkring wordt een samenvatting gemaakt die de deelnemers van de leerkring op de website van de Stichting kunnen nalezen. Ook de bijbehorende ter beschikking gestelde presentaties worden op deze site gedeeld.

Structuur Leerkringen

 1. Inleiding thema door externe spreker of deelnemer leercirkel
 2. Dialoog: ervaringen delen, halen en brengen van kennis in kleine groepen
 3. Bespreken reacties
 4. Samenvatting en vervolgafspraken