Category Archives: Leerkring

RGS-Procesmodel producten

Graag willen wij jullie informeren over de mogelijkheden om een banner, A0 bord of poster te bestellen met daarop het RGS-procesmodel.

We zien dit als één van de ontwikkelingen van de Leercirkel, omdat hiermee de het leren over RGS breder binnen organisaties wordt gefaciliteerd.  

We merken namelijk dat binnen de diverse vormen van samenwerkingen aan RGS behoefte is ontstaan om het nieuwe RGS-procesmodel meer zichtbaar te laten zijn binnen de bedrijven en corporaties. Wij denken dat een fysieke banner, A0 bord of poster ophangen in de organisatie handvatten biedt om versneld richting te geven aan uw bedrijf, de doorontwikkeling van RGS en keten samenwerkingen. Het product is ook te gebruiken in ontwikkelgroepen binnen uw bedrijf.

Naar ons idee kan een dergelijke visualisatie bijdragen aan betere implementatie van RGS. Het nieuwe procesmodel geeft in één oogopslag weer waar RGS over gaat en bevordert het voor ogen houden van een gezamenlijk beeld over de aanpak. 

Aanbod

Het aanbod is te gebruiken door iedereen die bezig is met het implementeren en doorontwikkelen van Resultaat Gericht Samenwerken. We hebben gemeend jullie een drietal opties aan te bieden waarin het procesmodel met alle kenmerken, die je zou willen weten van je opdrachtgever, in vertaald zijn.

Drie opties waar het procesmodel op gedrukt kan worden met logo van je eigen bedrijf of consortium i.p.v. “Pluimers Media” in onderstaand voorbeeld van de rolbanner:

 1. Een banner
 2. Een A0 bord, hard foam
 3. Een poster

Link naar bestelformulier

Wij hopen hiermee aan een behoefte te voldoen en we zien uit naar de foto’s waar jullie plek gemaakt hebben voor deze banner, A0 bord of poster. We zullen de foto’s posten op onze site en social media. We willen zo het werken met RGS nog meer aanjagen in de markt.

Het LRS bestuur

Gedragscode Mededinging bij Resultaat Gericht Samenwerken en/ of Ketensamenwerking

Op 13 januari a.s. om 16:00 uur komen de mededingingsexperts bij een Leerkringbijeenkomst in de vorm van een webinar aan het woord! Tot hoe ver reikt de verantwoordelijkheid vanuit opdrachtgever -nemer binnen de kaders van Resultaatgericht Samenwerken?

Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat RGS steeds meer gezien wordt als antwoord op de complexiteit van vraagstukken binnen Vastgoed en Wonen. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers omarmen deze manier van samenwerken dan ook steeds meer en dat vraagt aandacht. Het is belangrijk dat we bij intensieve samenwerking mededingingsaspecten in gaten houden om juist verstoring van marktwerking te voorkomen.

We weten ook dat partijen zich bewust moeten zijn van eventuele mededingingsrisico’s en hier naar moeten handelen. De nieuwe gedragscode Mededinging 2021 is bedoeld als ondersteuning en een waardevolle aanvulling op de RGS systematiek. De gedragscode draagt bij aan de robuustheid van het procesmodel.


De Leercirkel belegt samen met stichting RGS een Webinar waarin de vernieuwde gedragscode 2021 zijn meerwaarde laat zien t.a.v. de verantwoordelijkheden binnen Resultaat Gericht Samenwerken.
Wat kunt u verwachten:

•  ACM betrokkenheid Resultaat Gericht Samenwerken
•  Doel van de nieuwe gedragscode
•  Juridisch kaders
•  Kritische momenten in het procesmodel
•  Rol opdrachtgever bij selecties
•  Spelregels opdrachtnemers bij selecties
•  Prijsvorming en toedeling werken
•  Evaluatie en beoordelingen
•  Dialoog

Meedoen? Meld u aan bij het secretariaat van de Leercirkel; info@leercirkel.nl