Zijn houten gevelelementen van deze tijd?


03-06-2009
Jan de Jong, TNO Bouw en Ondergrond

In de inleiding wordt ingegaan op het ontwerp van nieuwe houtsoorten, hybride kozijnen (hout + kunststof) en het later inbouwen van kozijnen. Het onderhoud van het geveltimmerwerk is een van de grootste kostenposten. Het onderhoud van kozijnen moet worden teruggebracht naar nul! Onderhoud is ook bij nieuwbouw van belang. De koppeling van nieuwbouw en onderhoud vraagt om een benadering door middel van de total cost of ownership (TCO).

Er wordt te weinig lering getrokken uit gemaakte fouten in ontwerp, realisatie en beheer. Het in de praktijk toetsen (volgen en beoordelen) van de genomen risico’s is de leerschool voor volgende projecten. Dit gebeurt te weinig. De organisaties zijn daar dikwijls niet op ingericht en datasystemen zijn gebrekkig. Veelal wordt gesteld dat besparen op onderhoud goed is voor milieu en energie. Deze uitspraak moet wel in een totale context worden gezien, want alleen maatregelen op gebied van energie leveren vaak problemen op voor andere eigenschappen. Denk projectmatig en niet vanuit een product of een enkel aspect!

Een functionele benadering waarbij meetbare prestaties worden geformuleerd, levert een beter eindresultaat op. Het CE-keurmerk stelt zes prestatie-eisen aan een houten kozijn: luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, windbelasting, veiligheidseisen, thermische eisen en akoestische eisen. Hier kunnen nog andere eisen aan worden toegevoegd, zoals duurzaamheidseisen (materiaal en toepassing), levensduurverwachtingen, inbraakwerendheid en energiezuinigheid (fabricage en toepassing).

Het is mogelijk deze (en andere) eisen inzichtelijker te maken en kaders te scheppen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Deze kennis kan worden gebruikt om de kenmerken van een kozijn beter te beschrijven én om kozijnen beter te beoordelen.