Van inspanningsgericht schilderen naar resultaatgericht renoveren


29 september 2010
Edu Willems & Sander Willems van Willems Vastgoedonderhoud BV 

Uit onderzoek naar integratie in de bouw blijkt dat aanbesteden op basis van de laagste prijs leidt tot een versnipperde keten. Het is nog steeds te vaak: ieder voor zich tegen de laagste prijs. Met als eindresultaat veel opleverfouten, fikse overschrijdingen van de afgesproken opleverdatum en enorme faalkosten. Bij deze kosten blijkt het vooral om afstemmingsverliezen te gaan tussen de vele partijen die deel uitmaken van de bouwketen.

Ook heeft de sector te maken met steeds ingewikkelder projecten, waar steeds meer partijen bij zijn betrokken. Deze min of meer losse partijen en processen moeten op elkaar worden afgestemd; hierdoor ontstaat dikwijls een niet-optimale oplossing en is het risico op falen groot.

Een vergelijking met de auto-industrie is gauw gemaakt. Hierbij kiest men uit een overzichtelijk aantal modellen, die worden uitgerust met een aantal ‘opties’ of ‘pakketten’. In de bouw is het anders. Daar lijkt welhaast alles mogelijk, waardoor er steeds opnieuw leergeld wordt betaald. Werken volgens uitgedachte concepten leidt tot een sterke vermindering van faalkosten.

Willems Vastgoedonderhoud BV (Schiedam) is als hoofdaannemer betrokken bij een project onder de noemer ‘resultaatgericht renoveren’. Het project bestaat uit 52 woningen van Woningbouwvereniging Hoek van Holland. Voorop stond dat er in en aan de woningen energiebesparende maatregelen moesten worden uitgevoerd om het bestaande label (F) te verbeteren. Evenwel stond niet vast welke (andere) maatregelen moesten worden verricht.

De constructie is geïnspecteerd en de energetische situatie (EPA-W label) in kaart gebracht. Deze bevindingen vormen de leidraad voor het eerste ontwerp van de nieuwe situatie. Gaandeweg is een groot aantal scenario’s ontwikkeld bij de zich aldoor ontwikkelende vragen, ideeën en uitgangspunten van Woningbouwvereniging Hoek van Holland. Uiteindelijk werd hierin een renovatiepakket vastgesteld.

Er is gekozen om de woning te vergroten door middel van een dakopbouw en de schil volledig aan de buitenkant te isoleren. Om de geringe energiebehoefte zoveel mogelijk duurzaam op te wekken, wordt het tapwater (voor)verwarmd door een zonnecollector. Ook zullen ook enkele woningen met een warmtepomp worden uitgerust, waardoor het gasverbruik nihil is. De elektriciteit die nodig is, wordt opgewekt door middel van PV-cellen op de zuidelijk georiënteerde daken. Om de kwaliteit van de binnenlucht te bewaken is gekozen voor een CO2-gestuurd ventilatiesysteem.

De installaties zijn eenvoudig en kunnen door de bewoners zelf worden geregeld, waardoor het gevoel van comfort wordt gediend. Door alle ingrepen krijgen de woningen een energielabel A. De investering bedraagt circa € 150.000,- per woning. Woningbouwvereniging Hoek van Holland heeft de bewoners toegezegd dat het totaal van de huur en de overige woonlasten niet zal stijgen als gevolg van de renovatie.

Door de bewoners stap voor stap te betrekken in de ontwikkeling van de plannen is in de bijna 2 jaar durende ontwerp- en voorbereidingstijd een groot enthousiasme in de buurt ontstaan. Het uiteindelijke ontwerp is tot stand gekomen in een wisselwerking tussen gelijkwaardige partijen en een opdrachtgever die in deze samenwerking bij voortduring als ‘uitdager’ optrad. Het project is een goed voorbeeld van de situatie waarin laagste prijs-aanbieders plaats maken voor ketenspelers.

Stellingen:

  • Resultaatgericht bouwen, renoveren en onderhouden is niet in te voeren als alle ketenpartijen in de bouw niet in staat zijn om tot een gezamenlijke visie te komen.
  • Resultaatgericht bouwen, renoveren en onderhouden is duurzaam.
  • Resultaatgericht bouwen, renoveren en onderhouden kan pas worden ingevoerd als alle ketenpartijen even belangrijk gevonden worden.