Resultaatgericht vastgoedonderhoud in de praktijk


25-09-2009
Dik Roetert Steenbruggen, adviseur Innovatie & Ontwikkelingen
De Woonplaats in Enschede

De Woonplaats werkt met Resultaatgericht Gericht Bouwen en Onderhouden. Als samenvattend begrip hanteert De Woonplaats ‘Anders Aanbesteden’. Inmiddels realiseren zij zo’n 10% van het volume via ‘Anders Aanbesteden’.

De Woonplaats heeft een aantal doelen geformuleerd voor het traject van bouwen en onderhouden. Eén van deze doelen is het inrichten van een effectieve en efficiënte organisatie. Daarnaast wil zij een verlaging van de beheer- en onderhoudskosten door het verlagen van directe en indirecte onderhoudskosten, het verbeteren van de kwaliteit en het beheersen van risico’s.

Een belangrijk middel om resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO) ‘in de vingers te krijgen’ is het uitvoeren van pilot projecten. Wat levert het op? Waar lopen we tegen aan in de praktijk? Kunnen wij dit opschalen binnen De Woonplaats? Het is van belang bij het uitvoeren van een pilot voor een duidelijk evaluatiemoment te kiezen.

Van traditioneel naar anders aanbesteden is een grote stap. De keuze voor het anders aanbesteden is gestoeld op het vertrouwen dat je aanzienlijke voordelen kunt behalen: procesinnovatie, conceptueel bouwen, partnership en kennis delen. Er wordt steeds meer met vaste consortia gewerkt, waarbij de selectie heel belangrijk is. Er ontstaat een belangrijke plaats voor Lean Bouwen, BIM (Building Information Modelling – Bouw Informatie Model) evenals voor industrialisatie en prefab bouw.

Hoe kun je zowel je eigen organisatie als die van de opdrachtgever 10% (of meer) in deze methodiek laten uitvoeren? Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een eenduidige taal, het meetbaar maken van argumenten, en door te beginnen bij jezelf.