Integrale benadering van dakbeheer


24 september 2014
Glen Bosman, Consolidated, manager RGS
Martin Mastenbroek, Consolidated, directeur

Aan de hand van het contract dat gesloten is met Ymere met hieraan gekoppeld de data die beheerd worden middels het webportaal ‘Dakota’ wordt een inzicht gegeven in de werkwijze van Consolidated. Er is een dakteam Ymere samengesteld, hierin werkt Ymere samen met Consolidated Nederland, Patina Dakbeheer en Technisch Buro Klomp. Gekozen is voor een integrale benadering van dakbeheer. De samenwerking kenmerkt zich door de gekozen wijze van samenwerken; de Kritieke Prestatie Indicatoren; de mate waarin transparantie en prikkels voor kostenbesparing. Om de veranderingen te realiseren, werd het bestand van Ymere in kaart gebracht. De veranderingen bestaan uit het besparen van kosten, grip krijgen op de uitgaven, het verlengen van de levensduur en het krijgen van overzicht en inzicht. Alles om de klanttevredenheid te verhogen. De omvang van de samenwerking bestaat uit een 24-uurs service, inspectie en onderhoud, een 0-meting middels het ‘Dakota systeem’. Hierin zijn opgenomen een correctief en preventief onderhoud, gevolgd door advies en planmatig onderhoud. Het opdrachtgeverschap verandert van traditionele naar een moderne aanpak. Doel van de samenwerking is inzicht krijgen in de kwaliteit van de daken, grip op de uitgaven, besparing in dak onderhoud, daling van het aantal storingen, vergroting van de flexibiliteit, efficiëntere en effectievere processen met als gevolg een hogere klant tevredenheid.

Dakotasysteem:
Het verzamelen van de gegevens op het dak door het innovatieve portaal www.ontdekdakota.nl, dit geeft overzicht, inzicht en grip en is online, ook de klant kan inloggen. Daardoor kan alles beter, goedkoper, sneller en leuker. Met het in kaart brengen van de condities is de conclusie eerder duidelijk, wat tot uiting komt in het jaarplan en vervolgens het meerjarenplan. Bij Consolidated is het systeem momenteel van toepassing op 570 klanten. Uiteraard is het systeem ook inzetbaar voor andere klanten.

Zie het artikel in Cobouw van Stefan Schuwer, bestuurder van Ymere, op 20-08-2013.

Opmerkingen van de aanwezigen:
Is er in verband met de gemaakte prijsafspraken geen discussie ontstaan met de NMA? Doordat het Dakota systeem transparant is zijn allen gelijkwaardig en geen concurrenten.

Egbert Kunst merkt op dat veel corporaties de muren tussen de processen weghalen, Iedere corporatie heeft zijn eigen methode.

Hier vindt u de presentatie