Innovatie in de sector


20 oktober 2013
Koos Schouten, Schouten Techniek

Innovatie in de sector is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van onderhoudsbedrijven en toeleveranciers in de sector. Deze bedrijven voeren het overgrote deel van het onderhoud uit en zij zijn het best op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Schouten Techniek houdt zich in dit kader onder andere bezig met RGS en met het effectief besparen op energiekosten.

Energiekosten vormen een steeds groter bestanddeel van de totale beheer- of exploitatiekosten. Koos Schouten legt uit hoe u je met behulp van een gebruiksvriendelijk programma SKID een helder inzicht kunt verkrijgen in de energieprestatie van het pand. Met als motto: ‘van monitoring naar energiereductie’. Als voorbeeldproject wordt het verduurzamen van vier flats te Haarlem, een samenwerkingsverband tussen Etro vastgoedzorg, Elan wonen, Zaanstad dakwerken en Schouten Techniek, gepresenteerd. Tussen genoemde bedrijven zijn al een paar zeer belangrijke stappen gezet met prestatie- c.q. resultaatafspraken in het kader van Resultaat Gericht Samenwerken

Met behulp van SKID wordt eerst de bestaande (werkelijke) situatie in beeld gebracht en wordt de bestaande situatie op hoofdlijnen geanalyseerd. De gegevensstroom die zo ontstaat is te monitoren op www.mijnenergiebeheer.nl. Vervolgens wordt een ontwerp gemaakt voor de nieuwe situatie, waarbij de meest optimale oplossing en dimensionering wordt bepaald. Vervolgens worden zoveel mogelijk (installatie)onderdelen prefab in de eigen werkplaats gemaakt, waarna de installatie op locatie eenvoudig kan plaatsvinden. Tijdens de beheerfase kan via www.mijnenergiebeheer.nl het daadwerkelijke energiebeheer plaatsvinden, zodat op deze wijze de energiekosten beheerd kunnen worden.

Tijdens het diner zijn de volgende drie stellingen aan de orde geweest. De belangrijkste bevindingen zijn per stelling direct weergegeven.

STELLING 1: Binnen vijf jaar maak ik resultaatafspraken over mijn energieverbruik

Algemeen luidt de reactie een voorzichtig ‘ja’. Belangrijk om goed na te denken over de te stellen randvoorwaarden en monitoring dient te geschieden op het daadwerkelijk energieverbruik en niet op bijvoorbeeld een energielabel.

STELLING 2: Ik heb nog twee of drie voorbeeldprojecten waarbij ik dit de komende jaren ook kan doen

Isovlas maakt daken op maat zonder afval. Eén deelnemer monitort samen met leverancier (Intergas) ketels op afstand

STELLING 3: Gelukkig moeten de woningcorporaties flink bezuinigen

Ja! Pilots met RGS bevallen over het algemeen. De ervaring is dat er met minder mensen mooier werk geleverd kan worden. Cultuuromslag baart zorgen, veel medewerkers vinden cultuuromslag te snel gaan bij omschakeling. De vraag is gesteld of er niet een valkuil op het gebied van kennisverlies, omdat er minder mensen betrokken zijn in het proces.

De presentatie is hier te vinden