Duurzame integratie, leidraad voor succes


27-01-2010
Paul Dielissen, directeur AM Duurzaam

AM wil onderscheidend in de markt blijven en succesvolle projecten met een goed rendement realiseren.AM Duurzaam is het kenniscentrum van AM op het gebied van duurzaamheid, zowel wat betreft gebiedsontwikkeling, energie, bouwen als innovatie.

Het is niet altijd het voordeligst om aan te besteden op prestatie-eisen. Het gebruik van prestatie-eisen kan leiden tot risicoverplaatsing in plaats van risicovermindering of risico-

beheersing. Als er slechts sprake is van risicoverplaatsing leidt dit niet tot de laagste kosten doordat de aanbieder een risico-opslag in rekening zal brengen. Bij het afsluiten van contracten moet de nadruk meer liggen op het verminderen en beheersen van risico’s, waarbij de overgebleven risico’s belegd worden bij de partij die ze het beste kan dragen.

Als wij als opdrachtgever (vastgoedeigenaar of hoofdaannemer) vanaf morgen gaan aanbesteden op basis van levensduurkosten dan dwingen wij aanbieders na te denken over verantwoorde materiaalkeuze en lage onderhoudskosten. Aanbieders die hierin niet meekunnen, vallen dan vanzelf uit de markt.

Het moet en kan anders door een integrale aanpak van de bouwopgave (afstemmen van eisen en wensen uit de bouwfase, uitwisselen en inzetten expertise van ontwerpende en uitvoerende partijen vanaf VO-fase, kennis benutten op de juiste momenten en de klant centraal stellen) én integrale aanpak van het proces (ketenintegratie van ontwerp tot gebruik, bouwproces efficiënter inrichten, kwalitatief beter bouwen, goede afstemming, communicatie en planning in de gehele keten).

De praktijk leert dat het optimale resultaat wordt bereikt door aan het begin van het proces de verschillende groepen (bedrijf, klant, leverancier) te betrekken bij h