Leerkringen | Presentaties en verslagen

De verslagen die gemaakt zijn en de presentaties die gehouden werden tijdens
bijeenkomsten van de Leercirkel kunt u hieronder terugvinden:

Leerkring, 28 oktober 2020:
Thema: Renovatie-versneller in relatie tot modellering scenario’s RGS

Utrechtse aanpak Renovatieversneller

Leerkring, 16 september 2020:
Thema: Integrale wijkaanpak in relatie met de klimaatdoelen

Extra Leerkring, 10 april 2020, thema: terugkoppeling huidige status ont-wikkeling nieuwe RGS Leidraad 2020

Leerkring, 4 maart 2020: