Leerkringen | Planning

Elk jaar houdt de Leercirkel minstens vijf bijeenkomsten, de zogenaamde           ‘Leerkringen’.

In 2019 staan de volgende leerkringen geagendeerd:

  • 6 maart
  • 24 april
  • 26 juni
  • 18 september
  • 30 oktober

De deelnemers van de Leercirkel ontvangen voor elke bijeenkomst persoonlijk een uitnodiging.

De bijeenkomsten vinden op verschillende locaties door het land plaats, bij voorkeur in een bedrijf dat resultaatgericht samenwerkt.

Van de deelnemers wordt een zeer actieve opstelling verwacht, het is zeker niet alleen ‘consumeren’. Tijdens elke Leerkring wordt een thema ingeleid door een in- of externe spreker. Het thema kan een theoretische stelling zijn die op de praktijk wordt geprojecteerd, maar ook een concrete case op het gebied van product- en procesinnovatie. In gevarieerd samengestelde groepjes van vier tot zes deelnemers wordt vervolgens over het onderwerp en de stellingen gediscussieerd. Daarna worden reacties uitgewisseld.

Van de leerkring wordt een samenvatting gemaakt die aan de deelnemers per e-mail wordt toegezonden. Ook worden samenvattingen van de leerkring op de website van de Stichting geplaatst.

Afhankelijk van het thema wordt aan het eind van een bijeenkomst ad hoc een projectgroep geformeerd die het onderwerp verder uitwerkt in een fictief project. Dit kan de aanleiding vormen tot verder onderzoek, dat in een artikel wordt samengevat.

Structuur Leerkringen: