Partners

Het RGS netwerk kent momenteel de volgende partners, die allen 5 kernwaarden delen.

De partners in het RGS Netwerk:

  • Zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van RGS
  • Werken samen aan de gezamenlijke doelstelling: het uitdragen en (door-) ontwikkelen van RGS
  • Dragen ieder RGS actief uit en hanteren daarbij de RGS methodiek, zoals vastgelegd in de Leidraden, als uitgangspunt
  • Organiseren activiteiten om RGS kennis te delen
  • Informeren elkaar over elkaars activiteiten

Voor meer informatie inzake de afzonderlijke initiatieven kunt u door op het logo te klikken terecht op de websites. Tevens zijn de initiatieven overeengekomen om een gezamenlijke activiteitenagenda te delen.
Op deze wijze kunt u altijd en op elk gewenst moment een waardevolle
activiteit selecteren die past bij u en uw organisatie en die aansluit bij uw
kennisbehoefte.