Category Archives: nieuws

13 april – Lancering nieuwe Leidraad RGS

De nieuwe Leidraad RGS is volledig vernieuwd en geactualiseerd met recente ontwikkelingen en alles wat in de praktijk beproeft en bruikbaar is. 

Nieuwe Leidraad RGS met voorzitters Den Boer (OnderhoudNL), Verhagen (Bouwend Nederland) en Van Rijn (Aedes)
Resultaatgericht samenwerken doe je in de keten! Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en Martin van Rijn, voorzitter van Aedes gaan in gesprek met OnderhoudNL voorzitter Henk den Boer. Zij geven hun visie op resultaatgericht samenwerken tijdens het online live event op 13 april waar de nieuwe Leidraad RGS wordt gelanceerd.  Meld u aan om te horen en te zien wat RGS voor uw bedrijf en organisatie kan betekenen.


Meest optimale oplossing
Bij Resultaatgericht Samenwerken zijn álle ketenpartners samen in staat om een vastgoedeigenaar de meest optimale oplossing te adviseren en uit te voeren. Met gegarandeerde prestaties, zowel voor een individueel complex als een deelportefeuille. Doel van de vernieuwde Leidraad RGS is om weer een goed fundament te leggen voor de komende vijf jaar. 

RGS heeft belangrijke rol bij verduurzamingsopgave
RGS heeft zijn wortels in het schilderonderhoud van corporatiewoningen door VGO-bedrijven. Inmiddels wordt RGS breder toegepast. Niet alleen bij planmatig onderhoud, maar bij alle onderhoudssoorten, van reparatie- tot mutatie onderhoud en van renovatie tot verduurzaming.  De verduurzamingsopgave in de corporatiesector is voor de komende decennia enorm. RGS kan daarin een belangrijke rol vervullen. 

Vijf succesfactoren
De leidraad ondersteunt gebruikers bij het herkennen van wat belangrijk is om RGS succesvol toe te kunnen passen. Op basis van ervaring en best practices behoren wat ons betreft onderstaande onderwerpen tot de top vijf:

• competentie- en organisatieontwikkeling

• teamwork & leiderschap

• van grof naar fijn werken

• innovatie

• procesbeheersing

Een ontdekkingstocht in wat wel en niet werkt 
De Leidraad kan ook gebruikt worden om RGS toegankelijk te maken als RGS nog relatief nieuw voor u is. Resultaatgericht samenwerken vraagt namelijk om een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag. Het is een ontdekkingstocht in wat werkt, wat niet en hoe we het samen stap voor stap kunnen verbeteren. De Leidraad RGS helpt vastgoedeigenaren (opdrachtgevers) en totaalbedrijven/specialisten (opdrachtnemers) daarbij.

Leidraad kosteloos downloaden
Het online event vindt plaats op 13 april van 16.00 tot 17.00 uur. Na aanmelding ontvangt u tijdig een link om het event op 13 april live te kunnen volgen. Als deelnemer aan het event krijgt u de mogelijkheid om de Leidraad direct na afloop kosteloos te downloaden. Het staat u vrij om ook uw relaties uit te nodigen om ons event te volgen. Zij zijn van harte welkom en kunnen zich via onderstaande link aanmelden.

Gedragscode Mededinging bij Resultaat Gericht Samenwerken en/ of Ketensamenwerking

Op 13 januari a.s. om 16:00 uur komen de mededingingsexperts bij een Leerkringbijeenkomst in de vorm van een webinar aan het woord! Tot hoe ver reikt de verantwoordelijkheid vanuit opdrachtgever -nemer binnen de kaders van Resultaatgericht Samenwerken?

Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat RGS steeds meer gezien wordt als antwoord op de complexiteit van vraagstukken binnen Vastgoed en Wonen. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers omarmen deze manier van samenwerken dan ook steeds meer en dat vraagt aandacht. Het is belangrijk dat we bij intensieve samenwerking mededingingsaspecten in gaten houden om juist verstoring van marktwerking te voorkomen.

We weten ook dat partijen zich bewust moeten zijn van eventuele mededingingsrisico’s en hier naar moeten handelen. De nieuwe gedragscode Mededinging 2021 is bedoeld als ondersteuning en een waardevolle aanvulling op de RGS systematiek. De gedragscode draagt bij aan de robuustheid van het procesmodel.


De Leercirkel belegt samen met stichting RGS een Webinar waarin de vernieuwde gedragscode 2021 zijn meerwaarde laat zien t.a.v. de verantwoordelijkheden binnen Resultaat Gericht Samenwerken.
Wat kunt u verwachten:

•   ACM betrokkenheid Resultaat Gericht Samenwerken
•   Doel van de nieuwe gedragscode
•   Juridisch kaders
•   Kritische momenten in het procesmodel
•   Rol opdrachtgever bij selecties
•   Spelregels opdrachtnemers bij selecties
•   Prijsvorming en toedeling werken
•   Evaluatie en beoordelingen
•   Dialoog

Meedoen? Meld u aan bij het secretariaat van de Leercirkel; info@leercirkel.nl